Įrankiai

Keletas įrankių, kuriuos teko pačiam naudoti ir manau, kad bus naudingi ir kitiems.

URL Encode/Decode

Kai reikia užkoduoti ar dekoduoti ilgus URL adresus, patogiau naudotis šiuo įrankiu.

UTF HTML Encoder

Kai reikia greitai pakeisti lietuviškas raides į &...; ...