UTF HTML Encoder

Kai reikia greitai pakeisti lietuviškas raides į &...; ...