URL Encode/Decode

Kai reikia užkoduoti ar dekoduoti ilgus URL adresus, patogiau naudotis šiuo įrankiu.